+359888933449, +359888322123 pritoni@abv.bg

Язовир Кърджали

Язовир „Кърджали“ е язовир в България, един от трите големи язовира, заедно с язовир „Студен кладенец“ и „Ивайловград“, които акумулират водите на река Арда и нейните притоци.

Местоположение
Язовирът се намира на северозапад от град Кърджали, стената му е на около 3 километра от града.

История
Строителството на стената протича в периода 1957-1963 година. Тя е бетонна дъгово-гравитачна, извисява на 103,5 метра над земята, а общият завирен обем на водохранилището по проект е 539,9 милиона кубически метра. Действителният завирен обем е по-малък вследствие на натрупването на наноси идващи от река Арда. Стената е на трето място по височина в България, а по форма, конструкция и изпълнение е единствената на Балкански полуостров. Тя е и една от малкото язовирни стени в света, които се извисяват над сравнително голямо населено място.

Общи данни
Водосборна област – 1882 квадратни километра. Средногодишен приток – 30.5 кубически метра в секунда. Водохранилището има пълен завирен обем – 539.90 милиона кубически метра, най-високо водно ниво – 331.50 метра, най-високо работно водно ниво – 324.30 метра, най-ниско работно водно ниво – 285 метра, залята площ – 16.4 квадратни километра. Язовирната стена е с височина от основата – 103.50 метра, дължина по короната – 402.89 метра, кота корона – 331.45 метра.

ВЕЦ „Кърджали“
Основното му предназначение е добив на електроенергия. Преработва водите на река Арда от при работна кота в диапазона от 285,00 метра до 324,30 метра. Вода от язовира се използва и за нуждите на промишлеността в град Кърджали, така както и за напояване. Хидровъзел “Кърджали” се състои от следните по-важни съоръжения:

– язовирна стена — тип бетонна дъгово-гравитачна.
– основни изпускатели — вградени в левия и десния отбивни тунели.
– преливник — 4 клапи, изграден непосредствено до десния опорен блок на язовирната стена.
– допълнителен тунелен изпускател в десния скат с водовземна кула и шахта със затворни органи — използван да регулира водното ниво в язовира по време на изпълнението на строителните работи по заздравяването на скалната основа под левия скат на язовирната стена.
водноелектрическа централа — изградена като подязовирна, с обща мощност 106 мегавата и средногодишно производство на електрическа енергия 160 гигаватчаса.

Туризъм
Язовир “Кърджали” е едно приветливо и чудно място сред Родопите в което можете да отдъхнете и да се възрадвате на живата и по-скоро живителна природна картина. От самата стена се открива прекрасен панорамен изглед към част от язовира и към града.